FIREMNÍ AKCE

 • párty, večírky
 • valné hromady, konference
 • klientské akce, rauty
  • pozvánky
  • zajištění ubytování a stravování
  • pronájem prostor a sálů
  • party stany s kompletním vybavením
  • zajištění ozvučení, osvětlení, nejmodernějšího technického vybavení, simultánní tlumočení
  • výzdoba
  • videozáznam, fotodokumentace
  • pozvání významných osobností, medializace akce
  • občerstvení, cofeebreaky, rauty, recepce
  • kulturní večerní program, výlety a program pro doprovod
  • dárky, květiny pro účastníky a čestné hosty
  • přehledné a kompletní vyúčtování