REKLAMA

 • Zajištění mediální reklamy - TV, rozhlas, periodika
 • Reklamní fotografie klasickou i digitální metodou
 • Zpracování reklamních videozáznamů
 • Reklamní tiskoviny, plakáty, prospekty, katalogy, samolepky

VELKOPLOŠNÁ A MEDIÁLNÍ REKLAMA

 • označení sídla firmy a provozoven
 • reklamní cedule, bannery
 • billboardy, štíty - včetně zajištění pronájmu
 • firemní vlajky, státní vlajky
 • polepy automobilů, autobusů, kamionů
 • reklama v rozhlase, televizi, tisku
 • stojany, výstavní systémy a konstrukce
  • grafické návrhy
  • korektury
  • tisk na různé druhy materiálů, popř. malba na omítku
  • umístění, instalace
reklama