SPORTOVNÍ AKCE

 • turnaje, zápasy
 • firemní sportovní hry
 • turnaje - golf, tenis, ...
 • mistrovství, exhibice
 • preliminary information
 • pozvánky
 • založení a vedení webových stránek
 • zajištění ubytování a stravování
 • pronájem prostor, hřišť, výstavba zázemí, kompletně vybavené velkoprostorové stany s možností vytápění, osvětlení, WC
 • zajištění rozhodčích, odborného dohledu, vyhodnocení výsledků, vyhlášení vítězů
 • zajištění diplomů, pohárů, cen
 • zajištění ozvučení, osvětlení, nejmodernějšího technického vybavení
 • videozáznam, fotodokumentace
 • pozvání významných osobností, medializace akce
 • komunikace s účastníky - vybírání fee, předání certifikátů o účasti, potvrzení o platbě, ...
 • komunikace se sponzorujícími firmami (smlouvy, fakturace), zajištění a příprava výstavních prostor
 • občerstvení, rauty, grilování
 • kulturní večerní program - živá hudba, tanec, ...
 • přehledné a kompletní vyúčtování